Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Bærum. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

NB: Nettsiden og den digitale handlingsveilederen er under utarbeidelse. Innholdet revideres fortløpende.

For spørsmål eller kommentarer til innholdet i Handlingsveilederen, kontakt prosjektleder for BTI: anine.kildahl@baerum.kommune.no

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 67504770